Lịch phát sóng SCTV1

Lịch phát sóng SCTV1 hôm nay và ngày mai: cập nhật nhanh lịch phát sóng truyền hình kênh SCTV1 HD tối nay chi tiết nhất.

Lịch chiếu các chương trình thời sự, thể thao, văn hóa, giải trí, các bộ phim truyện đặc sắc phát sóng trên kênh truyền hình SCTV1 HD liên tục được cập nhật 24h hôm nay nhanh nhất. 

Lịch Phát Sóng SCTV1 Hôm Nay: 06/12

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 THẦY BÓI... NHẦM!_TẬP 8
00:22 HOÁN VỊ
01:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP49,50
02:00 GẶP LẠI ĐỂ CƯỜI_PHẦN 14_2014
03:00 HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU - TẬP 14
04:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP49,50 (04h00)
05:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 1
05:22 THƯỢNG ĐẾ CŨNG CHÀO THUA
06:00 THẦY BÓI... NHẦM!_TẬP 9
06:23 CHỚ VỘI TIN NGƯỜI
07:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP51,52
08:00 GẶP LẠI ĐỂ CƯỜI_PHẦN 15_2014
08:38 OSIN
09:00 HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU - TẬP 15
10:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP51,52 (10h00)
11:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 2
11:27 CƯỚP CẠN
12:00 THẦY BÓI... NHẦM!_TẬP 10 (HẾT)
12:22 GIÁ VỚI LƯƠNG
13:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP53,54
14:00 GẶP LẠI ĐỂ CƯỜI_PHẦN 16_2014
15:00 HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU - TẬP 16
16:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP53,54 (16h00)
17:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 3
17:28 QUY HOẠCH MỘT CHÚT
18:00 TÂM LÝ TRỊ LIỆU_TẬP 1
18:22 CẮT TIỀN DUYÊN
19:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP55,56
20:00 GẶP LẠI ĐỂ CƯỜI_PHẦN 17_2014
21:00 HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU - TẬP 17
22:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP55,56 (22h00)
23:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 4
23:28 KÉN RỂ

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC