Lịch phát sóng SCTV1

Lịch phát sóng SCTV1 hôm nay và ngày mai: cập nhật nhanh lịch phát sóng truyền hình kênh SCTV1 HD tối nay chi tiết nhất.

Lịch chiếu các chương trình thời sự, thể thao, văn hóa, giải trí, các bộ phim truyện đặc sắc phát sóng trên kênh truyền hình SCTV1 HD liên tục được cập nhật 24h hôm nay nhanh nhất. 

Lịch Phát Sóng SCTV1 Hôm Nay: 20/10

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP21,22
00:30 HỒI MÔN
01:00 5PLUS ONLINE- TẬP 99,100,101
02:00 ÔI VỢ QUÊ_PHẦN 3
02:23 DUYÊN NỢ TƯƠNG PHÙNG
03:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 48
04:00 5PLUS ONLINE- TẬP 99,100,101 (04h00)
05:00 CUỐI NHIỆM KỲ_PHẦN 2
05:22 LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH
06:00 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP23,24
06:30 MA CŨ MA MỚI
07:00 5PLUS ONLINE- TẬP 102,103,104
08:00 ÔI VỢ QUÊ_PHẦN 4
08:33 THẦN ĐỒNG
09:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 49
10:00 5PLUS ONLINE- TẬP 102,103,104 (10h00)
11:00 CUỐI NHIỆM KỲ_PHẦN 3
11:33 NHÀ TẮM SINH VIÊN
12:00 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP25,26
12:30 NỖI LÒNG ĐẠO DiỄN
13:00 5PLUS ONLINE- TẬP 105,106,107
14:00 PHÉP THỬ_PHẦN 1_SX1.4
14:19 THAM THÌ THÂM
15:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 50
16:00 5PLUS ONLINE- TẬP 105,106,107 (16h00)
17:00 CUỐI NHIỆM KỲ_PHẦN 4
17:20 CHUYỆN CÔNG VIÊN
18:00 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP27,28
18:30 OSIN
19:00 5PLUS ONLINE- TẬP 108,109,110
20:00 PHÉP THỬ_PHẦN 2_SX1.4
20:21 RƯỢU GiẢ
21:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 51
22:00 5PLUS ONLINE- TẬP 108,109,110 (22h00)
23:00 ĐÒ CHIỀU_PHẦN 1
23:33 ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC