Gói cước 3G / 4G Viettel
 • MIMAX
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX70
 • 3Gbtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX90
 • 5Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX125
 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • UMAX300
 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước Khuyến Mãi
 • XL90
 • 9GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • ST90
 • 60GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V90
 • 60GB + Gọitốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước DCOM Viettel
 • D50
 • 3,5GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết