Gói cước 3G / 4G Viettel
 • MIMAX

 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX70

 • 3Gbtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX90

 • 5Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX125

 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX200

 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • UMAX300

 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước Khuyến Mãi
 • ST90

 • 60GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • XL90

 • 9GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V90

 • 60GB + Gọitốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước DCOM Viettel
 • D500

 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ
 • Hạn: 360 ngày
Chi Tiết
 • DC300

 • 24GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • Hạn: 180 ngày
Chi Tiết
 • D120

 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D90

 • 10GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D70

 • 7GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D50

 • 3,5GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D30

 • 2,5GBtốc độ cao
 • 30.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết